جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۰

رئیس جمهور گینه بیسائو، نخست وزیر جدید را منصوب کرد