چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۳۳

رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران درگذشت