یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۷

رئیس پاسگاه پل آبگینه کازرون در اثر شلیک متهم تحت تعقیب زخمی شد