دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۳

رازی که پس از سالها فاش شد حذف کلمه الله از پرچم ایران در یک فیلم تذکر ...