شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۴

راهپیمایی ضد آمریکایی صهیونیستی در گیلان برگزار می شود