سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۲

راهپیمایی نمازگزاران روزه دار اقبالیه علیه جنایات اخیر اسرائیل