یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۴

رایزنی عبدالله برای تکمیل کابینه دولت افغانستان پس از سه سال