شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۹

رایزنی عبدالله برای تکمیل کابینه دولت افغانستان پس از سه سال