شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۳۰

رحمتی: جای بزرگان تیم درجشن قهرمانی استقلال خالی است