سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۵۰

رشد نرخ اجاره بها قابل پیش بینی بود دولت بافوریت لایحه ای برای تعیین سقف و ...