یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۰:۲۹

رشد 47.10 درصدی خسارت پرداختی در نه ماهه سال جاری

1. کارنامه رشته های بیمه ای در چهار ماهه نخست سال چه می گوید؟ - بیمه آسیا

19 آگوست 2017 ... ریسک نیوز عملکرد بازار بیمه در چهار ماهه نخست 96 را بررسی کرد؛ ... نرخ رشد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه 18.2 درصد گزارش شده که با این ...

2. کاهش ضریب خسارت بیمه های مسئولیت در 96 - با اقتصاد

27 ژانويه 2018 ... ... بیمه ایران در ۸ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش یافت. ... آبان امسال، خسارت پرداختی در بیمه های مسئولیت بیمه ایران نیز با رشد ۶ درصدی ... پیرصاحب با اشاره به اینکه پرتفوی بیمه های مسوولیت حدود ۵ درصد کل ... داده ایم از طرف دیگر بیمه گذاران دارای عملکرد منفی چند ساله (و نه یک ساله) را با ...

3. اخبار - پورتال بیمه دانا

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه دانا روز شنبه 30تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد. .... شرکت بیمه دانا باقیمانده خسارت حادثه دیدگان هرمزگانی را تا پایان اردیبهشت ماه جاری پرداخت .... اشاره شده است، این افراد نه تنها خودشان از ایمانشان بهره مند می شوند بلکه نزدیکان آنها ..... بهبود عملیات بیمه گری و رشد ۵۰ درصدی پرتفوی بیمه دانا در سال ۹۵  ...

4. استعلام خسارت بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه کوثر

لطفا کد بیمه گذار را وارد کنید. جستجو. برای بیمه نامه با مشخصات فوق خسارت پرداخت شده یافت نشد. « تمامی حقوق این پرتال نزد شرکت بیمه کوثر محفوظ است »

5. خسارت دیدگان - بیمه سرمد

در شرکت بیمه سرمد، اطلاع از وضعیت رسیدگی به پرونده خسارت و میزان مبلغ برآورد شده و همچنین واحد پرداخت کننده خسارت یکی از اصول مشتری مداری شناخته شده و در ...

6. 93 روزنامه عصر اقتصاد - موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادی

چنــد مــاه پــس از آن نیــز، فهرســت دیگــری متشــکل از نــام 166 نفــر منتشــر. مــی شــود کــه امــوال ...... ده هــا ســال پیــش وقتــی صنعتگــران نفتــی کشــور مــاده بدبــوی مزاحمــی بــه. نـام گاز را ..... شـده اسـت بـه طوری کـه در سـال جـاری شـاهد رشـد 9 درصـدی مصـرف بنزیـن. نســبت بــه ســال ...... رشد 47.10 درصدی خسارت پرداختی. بیمه آرمان در نه ...