چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۲۹

رفع مشکل راه های کردستان، یکی از عوامل کلیدی جذب سرمایه گذار است