چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۴

رقابت های پرش با اسب در همدان برگزار می شود