سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۴

رقابت 29 هزار و 800 دانش آموزمبتکر در جشنواره جابر بن حیان