جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۳۲

رمان برگزیده پولیتزر به روی پرده نقره ای می رود

1. نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

کیانا وحدتی شاید، روزی اگر می آمدی ... لبخند آن زمزمه ی فراموش شده ی کمرنگ تصنیف بی آوازه ی...