شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۲

رهاسازی مناطق حاشیه نشین موجب گسترش آسیب های اجتماعی می شود