شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۵

روزنامه اسکاتلندی: ترامپ یک نژادپرست، دروغگوی زنجیره ای و سوءاستفاده گر ...

1. روزنامه اسکاتلندی: ترامپ یک نژادپرست، دروغگوی زنجیره‌ای و ...

14 جولای 2018 ... این روزنامه یک صفحه کامل را به انتقاد از ترامپ اختصاص داد و نوشت: «ترامپ یک نژادپرست، دروغگوی زنجیره‌ای و یک سوءاستفاده‌گر جنسی است».

2. مخبر - 1397/04/22 - «بچه ترامپ» از آسمان لندن پایین کشیده شد

13 جولای 2018 ... روزنامه اسکاتلندی: ترامپ یک نژادپرست، دروغگوی زنجیره ای و سوءاستفاده گر جنسی است. باشگاه خبرنگاران. عکس/ تظاهرات مردم لندن در اعتراض به ...