یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۵

روزنامه شرق هم به هنرمندان پشیمان از روحانی حمله کرد!(اخبار ادبی و هنری)