جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۳

روسیه و چین، بازی کاهش نرخ ارز را در پیش گرفته اند