دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۲

رونمایی از CRM شرکت SAP بر بستر ابر