جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۶

رویترز: شرکت های آمریکایی از فروش قطعات به شرکت چینی منع شدند