پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۲

رژیم صهیونیستی زن ترکیه ای را به اتهام جرایم امنیتی بازداشت کرد