چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۶

ریختن آب روی محل سوختگی اقدام اولیه درمانی از سوی مردم است