سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۱۹

ریزش آوار در نیاوران سبب مرگ 4 نفر شد