پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۳:۰۴

ریزش آوار در یافت آباد یک فوتی برجای گذاشت