یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۱۴

ریزش آوار در یافت آباد یک فوتی برجای گذاشت