جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۲

رییس جمهور بر تعهدش برای دسترسی آسان مردم به فضای مجازی استوار است