شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۲۱

رییس فدراسیون تیراندازی از روند تمرین ورزشکاران بازدید کرد