چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۵

رییس فدراسیون تیراندازی از روند تمرین ورزشکاران بازدید کرد