دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۷

زمان جدایی تیلرسون از کابینه ترامپ مشخص شد