یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۴۱

زمان دقیق اعزام های حج اعلام شد