پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۱

زنان جلفایی برنده مسابقات بازی های محلی و محلی زنان آذربایجان شرقی