یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۰:۲۶

زنان و دانش پزشکی در تاریخ میانه ایران

1. پزشکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دانش پزشکی بر روی طیف وسیعی از رشته‌ها شامل از فیزیک و زیست‌شناسی تا ... پزشکی ماقبل تاریخ دوره‌های زمانی گسترده‌ای را می‌تواند دربر گیرد. ... در پاپیروس ژاینکولوژی کاهون اطلاعاتی در مورد درمان بیماری‌های زنان و باروری وجود دارد. ... قرون میانه[ویرایش] ... بیمارستان‌ها در دنیای اسلام که از بیمارستان جندی شاپور ایران الگو گرفته ...

2. توران میرهادی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یکی از خواهران توران، ایراندخت میرهادی، پزشک معروف ایرانی است. پدر آن‌ها که دانش آموختهٔ مهندسی مکانیک ماشین‌آلات و راه و ساختمان از آلمان بود، یکی از .... نام‌های بسیار دیگر در عرصهٔ پزشکی و بهداشت و به ویژه جنبش زنان شکل اولیهٔ خود را به دست آورد. ... بود، زمینه‌های تحول در درک از نهاد کودکی در جامعه فرهنگی و طبقات میانه جامعه جا می‌افتاد.

3. تاریخ پزشکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دانسته‌های ما از دانش اولیه متشکل از قرص‌های خاک رس منقوش به خط میخی و مهرهایی است که توسط ... در کتاب مقدس اوستا شاخه‌های از علم پزشکی ایران ذکر شده‌است و در اوستا از واژه (وی ماد معادل ... بیماران زن، به پزشک چهار پای ماده به‌عنوان دستمزد می‌پرداختند.

4. زنان و دانش پزشکی در تاریخ میانه ایران - فرادید

15 فوریه 2018 ... زیست و جهان و اندیشه‌های زنانه در تاریخ ازجمله گمشده‌های بزرگ است. زنان در تکه‌هایی بزرگ از تاریخ غایبند و کوشش برای تماشای آنها از پس نقاب‌ها و ...

5. اولین پزشکان ایرانی زن و قضیه اقدس غربی!/عکس | ایران آرت

28 ژوئن 2017 ... ایران آرت: حضور اجتماعی زنان در دوره‌هایی از تاریخ ایران با محدودیت‌هایی گسترده روبه‌رو بود. ... چون پزشکان مرد از معاینه زنان منع می‌شدند، چند پزشک زن غیر ایرانی از جمله مادام فراس ... تهران، به عنوان نخستین زنان دکتر داروساز در ایران دانش آموختند. ... اقدس غربی، آن دختر با لباس تیره در میانه جمعیت است که به همراه دختر ...

6. سیر تحول جایگاه زن در تاریخ پزشکی - iran emrooz

14 آوريل 2011 ... در کل تاریخ پزشکی ایران تا ابتدای دوره قاجار، جز اشاره‌ ای مختصر، نمونة ... «کلمهٔ طبابت (Medicine ) در اصل به معنای «دانش» یا عقل و حکمت «عاقله زنان» است. ..... علم پزشکی وارد شد، دوران هجوم اقوام ترک آسیای میانه و بعدا مغولان است.

7. تاریخ‌نگاری پزشکی مسلمانان: بررسی مطالعات و ... - تاریخ و تمدن اسلامی

عرصه منبع‌شناسی تاریخ پزشکی مسلمانان عرصه‌ای جدید در ایران به شمار می‌رود و ما دو اثر .... روزنتال پیش از این درباره مفهوم دانش در جوامع عرب مسلمان دوره میانه تحقیقاتی کرده .... جایگاه زنان مسلمان چه به عنوان ابژه و چه به‌عنوان سوژه در تحقیقات مربوط به ...

8. دانش پزشکی در ایران باستان(2) - تاریخ ما

تاریخ ما » نظر ایرانیان باستان درباره بیماریها و منشا آنها: بر طبق آیین و ... بیماران زن، به پزشک چهار پای ماده به عنوان دستمزد می پرداختند. ... عمده کار پزشکی و دانش پزشکی نزد موبدان و مغان ایرانی بود. ... امروزه شهرت برزویه در ترجمه ای است که از کتاب پنچه تنتره هندی به پارسی میانه انجام داد که امروزه به نام کلیله و دمنه معروف است .

9. ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﭼﻜﻴﺪه. ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻣﻠﺖ. ﻫﺎﻳﻲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه. اﻧﺪ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. ﺷﺎن ﻋﻤﻴﻖ. ﺗﺮ و داﻧﺶ و. ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ آﻧﺎن ... ﭘﺰﺷﻜﻲ. در اﻳﺮا. ن. ﺑﺎﺳﺘﺎن. ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن. ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺪﻳﺸﻪ .... ﻣﻦ در ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ دﻳﻨﻜﺮد، اﻳﺰد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﺳﺖ و آﻧﻬـﺎ را .... و ﻳﺎ زﻧﺎن ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﻧﺎﭘﺎك ﺷﻤﺮده ﻣﻲ.

10. دانش پزشکی در ایران باستان - طب سنتی

دانش پزشکی در ایران پیش از دوره اوستایی و ظهور اشوزرتشت وجود داشته. ... اوستا که مجموع کاملی از تاریخ و فرهنگ ایرانیان پیش از ظهور زرتشت تا به دوره او می باشد، .... بیماران زن، به پزشک چهار پای ماده به عنوان دستمزد می پرداختند. ... امروزه شهرت برزویه در ترجمه ای است که از کتاب پنچه تنتره هندی به پارسی میانه انجام داد که امروزه به نام ...

11. آﻣﻮز در دﺧﺘﺮان داﻧﺶ ( ) ﺗﺠﺮﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ - مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت

ﺎﻳﻲ رازي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن، ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮان . .٢. اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ... ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﺧﺘﺮان داﻧﺶ. آﻣﻮز از اوﻟﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ... ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. :16/10/90 .... اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﺘﻮن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن. ﺧﻮاﺳﺘﻪ ...... middle-range theory. ANS Adv ...

12. توسعه قابل توجه ایران در دانش فیزیک پزشکی نسبت به کشورهای همسایه

15 جولای 2018 ... دیوبند گفت: ایران در توسعه بنیادین دانش فیزیک پزشکی نسبت به ... پزشکی در ایران نسبت به سایر کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و آسیای میانه ...

13. اسالمی ۀ دور و داروسازی در ایران باستان پزشکی و دانش ة پیشین

پیشین. ة. دانش. پزشکی و. داروسازی در ایران باستان. و. دور. ۀ. اسالمی. امیر علی. نیا. 1 . *. ، سجاد علی. نیا ... پزشکی. اسالمی. ،. داروسازی،. عباسی .نا. -1. دانشجوی دکترای تاریخ. -2. دانشجوی دکترای عمومی ..... دانش. پزشکی. و. داروسازی. ،. مطالبی. است. که. از. اوستا. و. برخی. متون. فارسی. میانه،. ه. مانند. بُ. ندهش .... توسا زن داریوش. لاوّ. گردید.

14. تحلیلی بر دلایل شکل‌گیری اعتقاد به ایزدبانوان در ایران باستان

بشر در تاریخ دیرپای خود از ‌اندیشه‌های دینی متنوعی بهره‌مند بوده است. ... همچنین تحلیلی است از جایگاه و کارکردهای لاهوتی و ناسوتی زنان در ایران باستان، و ... که نشان می‌دهد در همه آسیای غربی، ایران و آسیای میانه، از مصر و یونان در غرب تا دره سند و ..... است که این مسئله هم به قدرت درمانگری و علم پزشکی ابتدایی زنان باستان برمی‌گردد.

15. 10 تن از دانشمندان زن برتر جهان + تصاویر - آنا

23 مارس 2016 ... در حالی که نقش و مشارکت زنان فوق العاده‌ای مانند الیزابت بلک برن و هنریتا لاکس ... برای محافظت علیه خطرات هسته‌ای بسازد و پزشکی هسته‌ای را در دسترس عموم قرار دهند. ... اما همانطوری که وبلاگ بزرگداشت زنان شگفت‌انگیز توضیح می‌دهد؛ آنچه این دانش آموز پاکستانی ... تولید ظروف با برگ گیاه توسط یک محقق ایرانی ...

16. دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺻﺒﺤﺎ - Journal of Holistic ...

اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه در. داﻧﺶ آﻣﻮزان. دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ... ﻣﺮﺑﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ راﻣﺴﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎﺑﻞ، اﯾﺮان. )3 ... ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 19 ...... Dietary pattern, breakfast and snack consumption among middle school students.

17. بررسی اپیدمیولوژیک شپش سر در فصل پاییز در دانش آموزان شهرستان ...

تاریخ دریافت مقاله: 1394/06/25. چکیده ... بر شپش سر در دانش آموزان شهرستان پاکدشت تهران در پاییز سال 92 انجام شد. این مطالعه یک بررسی ... مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ..... middle school children in Fars province, south- ern Iran. Caspian Journal of Internal Medicine. 2013 ...

18. MoH Medical Journals بانک اطلاعات نشریات پزشکی کشور

2, اخلاق و تاریخ پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران .... 33, سالمند, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه, - .... و ارتقاء سلامت ایران, انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, موسسه دانش .... 109, مجله زنان، مامایی و نازایی ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشگاه علوم ...

19. صفحه اصلی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تبریز. ... دومین کنگره بین المللی اورلوژی فانشنال تبریز-ایران ...

20. پیوست:فهرست واژگان انگلیسی با ریشه فارسی - ویکی‌واژه

ریشه شناسی:آب(فارسی باستان pi-) +کار (از فارسی میانه) ... روان‌های ماوراءالطبیعه در الهیات ایرانی، یهودی، مسیحی و اسلامی که عموماً با بال مجسم می‌شوند و فرستادگان ...

21. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره - sanjesh.Org

24 مه 2015 ... ﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻇﻔﻲ، ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ. 31/6/. 1359. ﺗﺎ. 31/6/ ...... اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺮاي داﻧﺶ. آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ...... ﻣﻴﺎﻧﻪ. 1435. ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ. زن ﻣﺮد. -. 80. ﻣﺆﺳﺴﻪ. ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ. ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ. -. آﺑﻴﻚ. 1436.

22. فیلم جدا شدن روح از بدن یک زن در سانحه رانندگی + عکس | رکنا

9 ا کتبر 2016 ... لو رفتن عجیب شوهر یک پزشک زن تهرانی / این مرد با زنان و دختران ارتباط شوم داشت ... حضور بازیگر زن ایرانی در جواهر فروشی بازیگر مرد معروف!

23. چالش های پیش روی دختران نوجوان ایرانی در دسترسی به اطلاعات و خدمات به

ﻫﺎي ﭘﯿﺶ روي دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ در دﺳ. ﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ... ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻣﺸﻬﺪ،. ﻣﺸﻬﺪ،. اﯾﺮان .2. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ﮔﺮوه. ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،. داﻧﺸﮑﺪه. ﭘﺮﺳﺘﺎري. و. ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻣﺸﻬﺪ،. ﻣﺸﻬﺪ،. اﯾﺮان .3 ... ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻻزم. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ا ...... در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ. ،. آﻣﺎده .... Comparative Analysis of World Countries, with Emphasize on The Middle. East, North ...

24. نگاهی به معروف‌ترین زنان جاسوس تاریخ + تصاویر - مشرق نیوز

16 جولای 2012 ... برای آشنایی بیشتر با جاسوسی زنان و زنان جاسوس با گزارش ويژه مشرق همراه شوید. ... در تاریخ چین نیز به جاسوسان زن اشاراتی شده است. .... برای این منظور پوست خود را با نیترات نقره به حدی تیره کرد که حتی پزشکان بیمارستانی که او .... سیا نقشه‌های جعلی طراحی و ساخت سلاح هسته‌ای به ایران بفروشد و پس از آن با ...

25. همایش های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سمینار بین المللی سلامت زنان (شیراز) 30 آبان لغایت 1 آذرماه 1397 · کنگره بین المللی جراحی سرطان ایران (شیراز) 7 لغایت 9 آذرماه 1397. یازدهمین کنگره قلب و عروق  ...

26. روابط جنسی در میان زنان عرب قرون وسطی | رادیو زمانه

22 فوریه 2014 ... ماساژ زعفرانی تنها یکی از آئین کامجویی زنان عرب قرون وسطی است که ... این مقاله در مجله علمی «تاریخ جنسیت» منتشر شده است. ... اما توجه دانش پزشکی در بررسی روابط جنسی همجنس با همجنس مشابه .... مسلماً چیزی که شما در مورد سده میانه در دنیای عرب می‌گویید، صرفا .... کی به فکر همجنس گرایی و دگرباشی تو ایران.

27. هشدار نسبت به سرعت ابتلای زنان به ایدز | ایران | DW | 05.06.2017

5 ژوئن 2017 ... به تاکید این مقام بهزیستی، شمار قابل توجهی از زنان مبتلا به ایدز در ایران در ... طبقات مختلف مردم، قرار است کلاس‌های آموزشی برای دانش آموزان تشکیل شود. ... از نظر کارشناسان پزشکی، دلیل اصلی رشد سریع انتقال ویروس ... ایران تا میانه دهه‌ ۱۹۸۰ از جمله کشورهایی بود که وجود ویروس "اچ‌آی‌وی" در جامعه را انکار می‌کرد.