یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۰۷

زنده شدن یک انسان پس از تایید مرگش توسط دو پزشک