دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۲

زندگی ما و رنج های ناآگاهی از خودآگاهی!

1. خودآگاهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اهمیت مطالعات خودآگاهی یا ماهیت ذهن به حدی در حال اوج گرفتن است که نشریه ساینس در سال .... وقتی خواب می‌بینیم در دنیایی خیالی زندگی می‌کنیم، جایی که رویدادهای ... این ادعا وجود دارد که هشیاری چنانچه ما امروزه آن را می‌شناسیم رشد تاریخی اخیر است که ... اما در معانی گوناگونی به کار برده می‌شوند؛ و رنج صفت هشیار ناهمگن است و برای هر دو ...

2. مهارت خودآگاهی چیست؟ - مرکز مشاوره

15 نوامبر 2015 ... خودآگاهی به این معنی است که هر یک از ما چگونه به خود نگاه می کنیم و بر اساس ... موجب می شود که فرد در ارتباط با خود و دیگران ناکامی و رنج کمتری را تحمل کند. یکی از خدمات مرکز مشاوره روان آوا آموزش مهارت های زندگی به افرادی که نیازمند ...

3. مهارت خودآگاهی چیست؟ چگونه به خودشناسی برسیم؟ | توان درمان

30 آوريل 2018 ... اهمیت خودشناسی و خودآگاهی در زندگی انسان آن قدر مهم است که در عرفان و حتی در ... پس سیستم روان ما طوریه که در واکنش به موقعیت های مختلف افکار ...

4. ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ : ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺑ

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ... ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ  ...

5. خودآگاهی چیست و چگونه می‌توانیم به آن برسیم؟ | چطور

20 فوریه 2017 ... بسیاری از ما با این توهم زندگی می‌کنیم که خودمان را خوب می‌شناسیم و از دانستن درباره‌ی خودآگاهی و سایر موضوعاتی که به شناخت خود کمک می‌کنند، ...

6. از منظر قرآن ی زندگ های مهارت

های. زندگی چ سووتآ آیا قرآن. به. عنوان. ااب دینی ما به. مهارت. های. زندگی ... های. زندگی، به خودآگاهی افراد. تأ د. ند ا با. توسعه عقلان ت ا آگاهی فرد از موقع اش در عالم هسای به اا مک ند. ..... نهی. پ املری از خود شما بر شما ملعوث شد، هر آنچه. شمارا. رنج. می. دهد. بر اا ن ز گران ..... زندگی. در. اماما. به. ی. ورت. مداام. انجام. بگ رد. اما. ماأسفانه. هم. به. دل ص. ناآگاهی.

7. مهارت های معنوی - مرکز مشاوره

جایگاهـی در آمـوزش روان شناسـی، ارتقـاء سـالمت روان و آمـوزش مهارت هـای زندگـی نـدارد، کـه .... یــا حتــی اگــر یــک بــار هــم دارای تجربــه ای معنــوی بوده ایــد در هــامن تجربــه- در خودآگاهــی و .... پیرایـش و آرایـش فـراوان دارد، و از طرفـی مـا بایـد بـه عنـوان مسـلامن، بـاور ..... و رنج هـا را دیـده در حالـی کـه بـر قلـه بلنـد معنویـت ایسـتاده اسـت چیـزی جـز  ...

8. نظریۀ جدید در خصوص چگونگی شکل گیری آگاهی در مغز | وب سایت علمی ...

9 نوامبر 2016 ... آیا فقدان خود آگاهی به این معنا است که یک جاندار درکی از خودش ندارد؟ ... ما به تحقیقات بنیادی در مورد مغز نیاز داریم تا مکانیسم های آن را درک کنیم. ... سازد و تشخیص می دهد که بیماران با آسیب های مغزی شدید تا چه اندازه واقعا ناآگاه و یا درد و رنج ... تنها می توان گفت در جهانی زندگی می کنیم که به دلایلی که نمی دانیم فیزیک ...

9. حضور ذهن،حضور درد و رنج - سرزمین های دور

5 جولای 2015 ... درد و رنجی که با ما غریبه نیست ، بعضی از ما آنقدر این درد و رنج رو تجربه کردیم که دیگه بخشی از زندگی ما شده و فکر میکنیم بدون درد و رنج نمیشه ...

10. آیین بودایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

چکیده آموزه بودا این است: ما پس از مرگ در پیکری دیگر باز زاییده می‌شویم. این باززایی ...

11. عشق های بی هدف را چگونه فراموش کنیم؟ | شهر سوال

با سلام و تشکر ازدواج و تشکیل خانواده یکی از موضوعات و اتفاقات مهمی است که باید با ...

12. هندوئیسم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ریشه نام هندو. هندو برگرفته از نام رودخانه سند است که ایرانیان قدیم به عنوان منطقه ...

13. پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های ...

14. با کودکان خود چه می کنیم؟! - کلینیک بعد سومکلینیک بعد سوم

هر زنی در رابطه جنسی با همسر خود قبل از اینکه متوجه آلت تناسلی او باشد به رابطه عاطفی و ...

15. علاقه و وابستگی به همجنس | شهر سوال

راه های کنترل و روش های کم کردن و از بین بردن قوای شهوت و تمایلات جنسی زناشویی برای ...