چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۳۳

زنی در تیراندازی زاهدان کشته شد