پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۶

زیدان: هیچ توضیحی برای این شکست پیدا نمی کنم