شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۶

زیدان: هیچ توضیحی برای این شکست پیدا نمی کنم