چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۰

سئول خواستار کمک مسکو در برقراری تماس با مقامات کره شمالی شد