جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۳

ساخت اثر جدید با موضوع شعار سال هنرمندان به ترویج حمایت از کالا ایرانی کمک کنند