یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۴۹

ساخت اولین خانه های قابل سکونت با فناوری چاپ سه بعدی فیلم