جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۶

سارقان مغازه در آبپخش بلافاصله پس از سرقت دستگیر شدند