دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۲

سارقان کیف قاپ در علی آباد کتول زمین گیر شدند