چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۲۴

سارق حرفه ای در یزد به 45 فقره سرقت اعتراف کرد