سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۷

ساعت هوشمند بدون باتری ماتریکس رونمایی شد