پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۸

ساعت هوشمند بدون باتری ماتریکس رونمایی شد