چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۳۰

سالن های ورزشی کرمانشاه رایگان شدند