پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۱۶

سانحه جاده ای در محور قدیم ساوه همدان 7مجروح برجای گذاشت