سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۳

سانچی ، زلزله؛علت ها فراموش نشود