پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۳

سانچی ، زلزله؛علت ها فراموش نشود