چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۳۴

سخنی با وزیر نفت و دیگر دست اندرکاران قراردادهای نفتی