چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۱۵

سران آمریکا و قطر درباره مسایل منطقه ای گفت و گو کردند