جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۲۱

سرنشینان شناور صیادی بهرگان دیلم نجات یافتند