شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۶

سفرای رژیم صهیونیستی از کشورهای عربی اخراج شوند