چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۳

سقوط پاس همدان از لیگ دسته اول جوانان کشور