شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۱۸

سقوط پاس همدان از لیگ دسته اول جوانان کشور