دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۸

سقوط کوهنورد از ارتفاعات سن بران در اشترانکوه